Kwaliteitlabels

Rainforest Alliance Certified

Rainforest Alliance Certified staat voor duurzame landbouw en betere kansen voor landbouwers, hun gezinnen en onze planeet. Het Rainforest Alliance-programma leert boeren betere landbouwmethodes, verbetert hun arbeids- en leefomstandigheden en helpt bij de opvoeding van hun kinderen en de duurzame bescherming van het milieu. Dankzij het Rainforest Alliance-programma oogsten de boeren betere gewassen, genereren ze meer inkomsten en creëren ze betere kansen, terwijl het milieu beschermd wordt en de natuurlijke hulpbronnen van de aarde gevrijwaard worden, nu en in de toekomst.

IFS

De IFS-normen (International Food Standard) werden ontwikkeld voor en door alle partijen betrokken in de bevoorradingsketen, die met uniforme normen willen werken om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen van voedings- en niet voedingsproducten en de daarmee verbonden diensten. IFS-normen helpen bij het in overeenkomst zijn met alle wettelijk vastgelegde voedings- en niet-voeding gebonden veiligheids- en kwaliteitsvereisten. Daarnaast biedt het IFS gemeenschappelijke en transparante normen voor alle betrokken leveranciers en dienstverleners, evenals een concreet en efficiënt antwoord op de hoge veiligheids- en kwaliteitsverwachtingen van klanten.

Streekproduct

Nilona is met maar liefst 2 producten label houder van “Het streekproduct”.

Onze Buche Coco en Rum rotsen  behalen hiermee het felbegeerde label. 

 

Dit label werd in het leven geroepen om Vlaamse traditionele streekproducten herkenbaar te maken en te erkennen. De consument kan de traditionele streekproducten makkelijk herkennen en zich ook goed informeren. De producent wordt beloond met een erkenning en kan zo zijn traditioneel product extra in de kijker zetten. Al deze producten voldoen aan de 5 criteria van de definitie voor traditioneel streekproduct. 

 

Om dit culinair erfgoed te bewaren promoot VLAM traditionele streekproducten met het label streekproduct.be

HANDEMADE IN BELGIUM

Een uniek product, een ambachtelijk gemaakt product dat smaakt zoals vroeger. We zijn allemaal op zoek naar authentieke, handgemaakte en eerlijke producten. Dankzij het label Handmade in Belgium ben je er zeker van dat je Belgische kwaliteit koopt. Want wie het HIB-label draagt, maakt eigen kwaliteitsproducten op kleine schaal. hier, in België.

 

Kies je voor producten met het Handmade in Belgium-label, dan kies je voor producten die lokaal geproduceerd worden en aan strenge kwaliteitseisen moeten voldoen. Voor handgemaakt maatwerk op kleine schaal - door gepassioneerde ambachtslui met kennis van zaken. En met een personal touch, die het verschil maakt.
Ambachtslieden die het HIB-label krijgen, moeten daarom aan een lijstje met voorwaarden voldoen. Zo ben jij zeker dat je kwaliteit koopt.

ERKEND AMBACHT

Als ambachtsman/-vrouw kunt u een wettelijke erkenning bekomen bij de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie.

Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van de activiteit, het manuele aspect van het werk en de knowhow als ambachtsman of -vrouw.

De activiteit heeft een authentiek karakter, gebaseerd op handenarbeid, kwaliteit, traditie en/of innovatie.

Voor de klant heeft het label zijn herkenning dat hij in contact staat met een vakman.